Foto acupunctuur
Praktijk voor Acupunctuur en Chinese kruiden-geneeskunde
Foto chinese kruiden
moxa

Acupunctuur bij endometriose - Nei Yi

Acupunctuur bij endometriose - Nei Yi

Chinese deur

Als we het hebben over de Chinese geneeskunde (TCM) dan denken we hier in Nederland meestal aan acupunctuur. Maar naast het prikken met hele dunne naaldjes, op specifieke plaatsen op het lichaam, neemt de kruidengeneeskunde ook een belangrijke plaats in. Soms kan een acupunctuurbehandeling worden aangevuld met Chinese kruiden. Hier gaan we uitleggen wat de visie van de Chinese geneeskunde is op endometriose en welke mogelijkheden er zijn voor de behandeling hiervan.

Een gebalanceerde cyclus

Om te beginnen spreken we in de Chinese geneeskunde spreken we vaak over energie(Qi) en bloed. Een evenwichtige energiebalans betekent een vrije doorstroming van energie en bloed door het lichaam en een gebalanceerde hormoonhuishouding. Klachten en pijn ontstaan als de vrije doorstroming van energie en bloed is verstoord. We spreken dan van stagnatie van Qi en bloed. Dit wordt gezien als de oorzaak van pijn. Vanuit de Chinese geneeskunde gezien is er bij endometriose, per definitie altijd sprake van een stagnatie van bloed. 

Hoe komt het tot een blokkade van de vrije doorstroming van energie en bloed?

De behandeling van gynaecologische klachten in de Chinese geneeskunde gaat duizenden jaren terug. In die tijd waren diagnostische methoden zoals laparoscopie en kijkoperaties niet voorhanden.  Men wist niets over een hormoonhuishouding, maar was toch instaat klachten te behandelen en vruchtbaarheid te verbeteren. De manier waarop de TCM ziekten benoemd is daarom anders. 
Als voorbeeld kun je het fenomeen retrograde menstruatie, waarbij baarmoederslijmvlies in de eileiders of buikholte terecht kan komt, vertalen naar een symptoom wat we in de TCM stagnatie van Qi noemen. De energie beweegt het bloed dan niet voldoende in de juiste richting. We noemen dan de stagnatie van Qi de wortel (oorzaak) van de Bloedstagnatie (Endometriose). Een andere oorzaak is een tekort aan energie. Maar ook koude in het lichaam kan stagnatie van de vrije doorstroming van energie en bloed veroorzaken. In dat geval zien we dat patiënten een koude buik of rug hebben en dat klachten verminderen onder invloed van warmte. Op deze manier verklaart de Chinese geneeskunde de verscheidenheid aan klachten die bij endometriose horen. Afhankelijk van de oorzaak die ten grondslag ligt aan de stagnatie en de locatie hiervan. 

De behandeling

Naast de reguliere diagnostiek en een inventarisatie van klachten volgens de Chinese geneeskunde volgt het opstellen van een behandelplan. Afhankelijk van de intensiteit van de klachten kan de focus primair liggen op de behandeling van de pijnklachten. In andere gevallen is het doel de cyclus te reguleren en de vruchtbaarheid te verbeteren. Acupunctuur en Chinese kruiden zijn zeer effectief als het gaat om het behandelen van de pijnklachten en het reguleren van de cyclus. 
Wanneer medicatie bijwerkingen heeft kan de behandeling zich richten op het verminderen van deze neveneffecten. En misschien op het afbouwen van deze medicatie, in overleg met de gynaecoloog. 
Omdat de behandeling met hormoontherapie voor sommige patiënten een groot dilemma met zich meebrengt, als het gaat om een eventuele kinderwens, kan behandeling met Chinese geneeskunde een alternatief zijn. De duur van de behandeling van endometriose is verschillend. Het is begrijpelijk dat lichtere vormen van endometriose zich makkelijker en sneller laten behandelen dan bijvoorbeeld cysten. Pijnklachten kunnen bij een behandelduur van 3-4 maanden al aanzienlijk verbeteren.  
Wetenschappelijk onderzoek uit China kan de effecten van de behandeling van endometriose onderbouwen.